rybnik

Podmínky rybolovu:

Rybářský řád - Bořikovský rybník (rybník Voborný)

Rybolov je povolen jen na povolenky, které jsou vydané na výše uvedený rybník.

Rybolov probíhá formou "Chyť a pusť"

Smí být prováděn jen způsobem, který odpovídá zásadám výkonu rybářského práva, ochrany ryb, vodních živočichů a ochrany přírody.

Při lovu se smí používat nejvýše dvou prutů bez návazců opatřených jednoháčky bez protihrotu.

Při přívlači je povolen jen jeden prut a druhý nesmí být nastražen.

Rybář musí mít stanovenou výbavu jako vyprošťovač háčků, metr, dostečně velký podběrák, podložku pod ryby.

Při vylovení ryby je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Ulovená ryba musí být šetrně vrácena do vody.

Ryba uložená ve vezírku či jinde se považuje za ponechanou a tím pytláctví !

Rybář je povinnen tolerovat rekreanty na lodičkách. Chytání z loděk je zakázáno.

Při ulovení štiky a candáta je rybář povinen nahlásit případně odevzdat každý kus této ryby provozovateli.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout prodat-vydat povolenku bez udání důvodu.

Je zakázáno přemísťování kamenů, prořezávání stromů, keřů, rákosí a rozdělávání ohňů.

Chytání je povoleno jen z pravého břehu. Z hráze a levého břehu je chytání zakázáno. Vyjímky povoluje jen majitel rybníka.

Porušení kterékoliv části tohoto řádu bude řešeno zákazem lovu a vypovězením s penzionu. Při závažném porušení bude ihned přivolána POLICIE ČR.

Doba lovu : od 1. května do 31. srpna

Počet prutů při lovu : do 15-ti let jeden prut, nad 15 let dva pruty

Rybáři mladší 15-ti let musí být v doprovodu držitele platné povolenky staršího 18-ti let.

Osoba-kontrolní orgán je povinna se prokázat průkazem vydaným majitelem rybníka.

Cena povolenky :

pro hosty ubytované v penzionu "Bořikovský dvůr" povolenka zdarma.

Pro neubytované se povolenka nevydává ! Placené vyjímky může povolit majitel.

Osoby oprávněné k lovu jsou povinny kontrolním orgánům a policii poskytnout podporu a pomoc při výkonu funkce a umožnit kontrolu zavazadel a vozidel.

icon photo

    Fotogalerie
 

mezernik